preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
URBANI CENTER GORNJA RADGONA
 
 

lokacija: Gornja radgona
površina: 6.800 m2
naročnik: Intering Holding d.o.o.
tip: urbani kompleks
status: idejni
leto projekta: 2004

 
 
 

Močna kompozicijska orodja nam daje reliefnost terena skupaj z linearnostjo zasnove mestnega prostora Gornje Radgone. Iz tega izhaja zahteva po linearnosti obravnavanega prostora, seveda z dodatkom, da gre v našem primeru za centralni prostor. Ustvari se ga z zamikom v notranjost parcele in tako zagotovi možnost nastanka tržne površine. Urbanost pritličnega mestnega prostora ojačamo z dvigom glavnega introvertiranega volumna in prepustitvijo mestnega pritličja zastekljenim mestotvornim programom, ki z zamikom v notranjost nosijo tudi funkcijo arkadiranih pločnikov. Na nivoju pritličja ustvarjamo atraktivno, ne preveč strukturirano tržno ploščad, ki naj omogoči zbiranje ljudi ob prireditvah. Obstoječa drevesa in kužno znamenje vključujemo v kompozicijo poenotenja mestne tlakovane površine. Zakonitosti programske volumske kompozicije - velika etaža 1. nadstropja in terasasto nazaj zamaknjena etaža 2. nadstropja izkoriščamo s ciljem zagotoviti elegantno horizontalno linijo, ki nakazuje tektoniko terena za seboj - torej dvig v ozadje. Volumen obeh etaž ovijemo v
eno opno, ki je trdno zasidrana v teren zadaj.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023