preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
PROJEKT TRŽAŠKA
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 96.000 m2
tip: urbani kompleks
status: idejni
leto projekta: 2012

 
   
 

Iztek zahodne vpadnice v mestno središče Ljubljane je obremenjen z mnogimi delno realiziranimi poskusi urbanizacije, vendar nikoli dokončno in z dovolj inercije, da bi se tam tudi res kaj uredilo. Energija je bila v desetletjih po drugi vojni prvenstveno usmerjena v vpadnici iz dunajske in celovške smeri, ostale vpadnice (Tržaška in Zaloška - južne še ni bilo) so bile zapostavljene in jih še danes določa močan suburbani, morda še bolje ruralni vtis. Krožila je anekdota, da je razlog urbanizacije v celovški in dunajski smeri v tem, da so investicije zgoščevali ob poteh, ki jih je moral opraviti nekdanji mastermind komunistične partije Edvard Kardelj od tedanjega letališča do svojega doma, ko se je vračal iz Beograda. Tako se le lokalna politika lahko vedno pohvalila z novimi dosežki razvoja in si s tem verjetno kupila mir oziroma obstoj. Severno stran izteka Tržaške v mestno središče določa velik kompleks Tobačne tovarne, ki bi ravnokar moral biti močno redefiniran z investicijami v stolpe z upravnimi in stanovanjskimi vsebinami, vendar je investiranje zastalo vpričo ekonomske krize in s tem povzročenim padcem povpraševanja po nepremičninah. Južno stran izteka Tržaške ceste opredeljuje kompozicijski kaos pravilno in napačno postavljenih volumnov in večjih praznih prostorov. Prejeli smo nekaj realnih interesov lastnikov nepremičnin tega območja (KD Kvart, MOL, Fakulteta za gradbeništvo) in interesentov za naselitev v tem območju (Centralna tehnična knjižnica), da bi sodelovali v procesu iskanja rešitve primerne kompozicijske rešitve celotnega območja, ki bi ob tem vzpostavila primerno kuliso vstopu v mestno središče Ljubljane. Po preveritvi lastniških in urbanističnih elementov smo pripravili kompozicijo močnejše linijske zazidave vzdolž Tržaške ceste, ki se v izteku in obratu proti Aškerčevi cesti zaključi z višinsko poudarjeno in centrično kompozicijo vstopne dominante. V zeledju se na prostih površinah uredi nov blok Fakulteti za gradbeništvo, orientacijo na prostoren nov Študentski Trg dobi nova Centralna Tehnična knjižnica. Pojavil se je interes, da bi se v zaključno stavbo z orientacijo na Trg Mladinskih delovnih brigad naselil hotel, linijsko zazidavo ob Tržaški bi v precejšnjem delu lahko zasedli študentski domovi dodiplomskih študentov in stanovanja za doktorande. Obseg interesov se je bližal meji, ko bi se dalo že začeti pogovarjati o finančni konstrukciji projekta. Preverjalo se je možnost odkupa enega od objektov, ki bi ga bilo smiselno odstraniti. Ta možnost se je kazala kot majhna, svoje je naredil tudi investiranju manj naklonjen čas in projekt je zastal na stopnji določitve obsega izdelave posamičnih OPPN (občinskih podrobnih prostorskih načrtov). Nismo bili prvi, ki smo se ukvarjali s tem prostorom in očitno tudi ne zadnji.


 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023