preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
BIVANJE ZA STAREJŠE TRNOVO
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 11.900 m2
naročnik: Stanovanjski sklad MOL, Imos d.d.
tip: stanovanja za starejše
status: idejni
leto projekta: 2005

 
   
 
V jugozahodni del križišča Riharjeve in Devinske ulice umeščamo program bivanja za starejše meščane. S členitvijo kompaktnih volumnov sestavimo grozd linij, ki v kompoziciji povzemajo heterogenost smeri obstoječega prostora in s tem odpirajo bivalne prostore proti jugu, v skupne notranje prostore pa spuščajo veliko svetlobe preko severnih steklenih provršin. Kompleks sestavlja grozd dinamičnih bivalnih kril (P+3), podčrtanih z upravnim - javnim krilom, ki predstavlja filter med urbanim in internim. V dveh bivalnih krilih urejamo dom za starejše, v tretjem pa oskrbovana stanovanja.
S členitvijo volumnov smo ustvarili v notranjosti in v povezavi na zunanjost serijo ambientov, ki spodbujajo interakcije med ljudmi, ustvarjajo namenske preskoke v ritmu elementov in kompoziciji površin, barv, kar zaposluje človeški um in mu stalno zastavlja uganke. Skupni prostori javnega značaja so razporejeni okrog centralnega halla z bogato ozelenitvijo. Vsako krilo v etaži postane nukleus identifikacije s prostorom za druženje in zaposlitveno terapijo. Usmeritve teh lokalnih centrov so glede na etaže in krila različne, tokom dneva ustvarjajo različna vzdušja glede na osvetljenost in spodbujajo migracije po objektu.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023