preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 43.700 m2
tip: javni
status: idejni
leto projekta: 2009

 
 
 

Zasnova kompleksa Fakultete za strojništvo preverja lokacijo med Hajdrihovo ulico, kompleksom FNT - matematika in fizika, objekt PUH in objektom Tehnološkega parka. Kompozicijo sestavljajo trije programski oziroma volumski elementi - na severni strani tri krila s katedrami, vzdolž južne strani lokacije po vertikali nanizana skladovnica predavalnic ter vmesni prostor - volumen interakcije med javno funkcijo predavalnic in katedrami, ki obenem omogoči tudi nekaj akademske distance in individualnosti. Vhodi v predavalnice so urejeni preko mostov iz etažnih galerij, ki potekajo po severni strani vzdolž treh kril kateder. Mostovi preko zračnega prostora glavnega volumna v prostor vnašajo močno dinamiko, skladovnica predavalnic se na vrhu zaključi z volumnoma knjižnice in restavracije, odkoder se preko streh Ljubljane odpira pogled na Krim. Na severni strani se na komunikacijski volumen navezujejo krila, namenjena katedram, vsaka ima na spoju s komunikacijskim volumnom vertikalno jedro. Z dolžino posameznega krila se lahko regulira velikost površin, namenjenih posameznim katedram. Na jugovzhodnem vogalu parcele se na centralni interaktivni volumen pripne stolp skupnih služb in dekanata. Ob komunikacijskem jedru so v vsaki etaži organizirani sekundarni prostori, preostala etaža je prosta konstruktivnih elementov. Pod komunikacijskim volumnom, krili kateder in skupnimi službami se v treh kleteh uredi parkiranje, kjer se zagotovi 600 parkirnih mest. Zunanja ureditev obsega tri ambiente - glavni vhodni trg s kiparsko plastiko ter dva interna parka med krili kateder, ki vzpostavita intimnejše vzdušje za spomladansko posedanje na prostem.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023