projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 43.700 m2
tip: javni
status: idejni
leto projekta: 2009

 
 
 

Zasnova kompleksa Fakultete za strojništvo preverja lokacijo med Hajdrihovo ulico, kompleksom FNT - matematika in fizika, objekt PUH in objektom Tehnološkega parka. Kompozicijo sestavljajo trije programski oziroma volumski elementi - na severni strani tri krila s katedrami, vzdolž južne strani lokacije po vertikali nanizana skladovnica predavalnic ter vmesni prostor - volumen interakcije med javno funkcijo predavalnic in katedrami, ki obenem omogoči tudi nekaj akademske distance in individualnosti. Vhodi v predavalnice so urejeni preko mostov iz etažnih galerij, ki potekajo po severni strani vzdolž treh kril kateder. Mostovi preko zračnega prostora glavnega volumna v prostor vnašajo močno dinamiko, skladovnica predavalnic se na vrhu zaključi z volumnoma knjižnice in restavracije, odkoder se preko streh Ljubljane odpira pogled na Krim. Na severni strani se na komunikacijski volumen navezujejo krila, namenjena katedram, vsaka ima na spoju s komunikacijskim volumnom vertikalno jedro. Z dolžino posameznega krila se lahko regulira velikost površin, namenjenih posameznim katedram. Na jugovzhodnem vogalu parcele se na centralni interaktivni volumen pripne stolp skupnih služb in dekanata. Ob komunikacijskem jedru so v vsaki etaži organizirani sekundarni prostori, preostala etaža je prosta konstruktivnih elementov. Pod komunikacijskim volumnom, krili kateder in skupnimi službami se v treh kleteh uredi parkiranje, kjer se zagotovi 600 parkirnih mest. Zunanja ureditev obsega tri ambiente - glavni vhodni trg s kiparsko plastiko ter dva interna parka med krili kateder, ki vzpostavita intimnejše vzdušje za spomladansko posedanje na prostem.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018