preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
STANOVANJA V LJUBLJANI
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 30.500 m2
tip: stanovanjski
status: idejni
leto projekta: 2007

 
Stanovanjski program si išče prostor na zelenici med gosto zazidavo ob zahodnem robu Celovške tik pred obvoznico. Investicija v nova stanovanja naj postane generator pozitivne spremembe - ob njej se izvedejo kapacitete podzemnega parkiranja namenjenega potrebam cele soseske, v kateri manjka 1.200 parkirnih mest.
V zazidalnem preizkusu smo preverili kapacitivnost prostora, s tem da smo kot imperativ jemali dejstvo, da je obstoječa površina zelenica in da je okoliškim prebivalcem ne smemo vzeti. Tako se je razvila ideja o treh stolpih, koncentriranih ob robu parcele, ki s postavitvijo in velikostjo stavbišča kar najmanj vplivajo na obstoječe funkcionalne odnose v prostoru. Odločamo se za vertikalno kompozicijo treh stolpov v etažnosti prvega P+16, drugega P+20 in tretjega P+24 etaž.
Vsi trije stolpi skupaj predstavljajo v pogledu manj vizualne ovire kot jo predstavlja en sam obstoječ niz vzhodno od obstoječe zelenice. V pritličju se predvidi nekaj javnih programov, ki zelenici / parku ojačajo funkcijo srečevališča. Javne programe se zasuje z zemljo in ustvari klančine za igro in sankanje. Kapaciteta kompleksa je 250 stanovanj in 1.700 parkirnih mest.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023