projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
STANOVANJA V LJUBLJANI
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 30.500 m2
tip: stanovanjski
status: idejni
leto projekta: 2007

 

 

Stanovanjski program si išče prostor na zelenici med gosto zazidavo ob zahodnem robu Celovške tik pred obvoznico. Investicija v nova stanovanja naj postane generator pozitivne spremembe - ob njej se izvedejo kapacitete podzemnega parkiranja namenjenega potrebam cele soseske, v kateri manjka 1.200 parkirnih mest.
V zazidalnem preizkusu smo preverili kapacitivnost prostora, s tem da smo kot imperativ jemali dejstvo, da je obstoječa površina zelenica in da je okoliškim prebivalcem ne smemo vzeti. Tako se je razvila ideja o treh stolpih, koncentriranih ob robu parcele, ki s postavitvijo in velikostjo stavbišča kar najmanj vplivajo na obstoječe funkcionalne odnose v prostoru. Odločamo se za vertikalno kompozicijo treh stolpov v etažnosti prvega P+16, drugega P+20 in tretjega P+24 etaž.
Vsi trije stolpi skupaj predstavljajo v pogledu manj vizualne ovire kot jo predstavlja en sam obstoječ niz vzhodno od obstoječe zelenice. V pritličju se predvidi nekaj javnih programov, ki zelenici / parku ojačajo funkcijo srečevališča. Javne programe se zasuje z zemljo in ustvari klančine za igro in sankanje. Kapaciteta kompleksa je 250 stanovanj in 1.700 parkirnih mest.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018