projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
POSLOVNO PARKIRNA HIŠA ŠARABON
 
 

lokacija: Ljubljana
površina:35.000 m2
naročnik: Mestna občina Ljubljana - oddelek za urbanizem
tip: mestna infrastruktura
status: idejni
leto natečaja: 2001

 
 
Objekt predstavlja pretežno monofunkcionalen element zglednih dimenzij in dominantne pozicije v prostoru. Volumen dematerializira enotna fasadna opna, ki objekt mehča, ga obvija po vsem z ulice vidnem obodu in mehko prehaja preko vogalov. Sestavljajo jo prosojne polikarbonantne plošče v Fe okvirjih, montirane v celotni višini etaž, različnih širin in kotov montaže. Prosti vertikalni pasovi med ploščami zagotavljajo dobro prezračevanje. Meja med zunaj in znotraj je razširjena v širši pas učinkov fasade - prodora svetlobe v parkirno hišo in iz nje ter dinamiko spreminjanja ritmov fasadnih plošč ter njihove polirefleksije plošče ob gibanju okrog objekta. Edini statični akcent objekta je poklon Plečniku: osni nastavek na vrhu objekta, lamela poslovnega programa, nagovarja kompozicijo Hrvatskega trga.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018