preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
MNZ - ODDELEK ZA ŠOLANJE SLUŽBENIH PSOV
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 3.300 m2
naročnik:
Ministrstvo za notranje zadeve RS
tip: javni objekt
status: izveden
leto izgradnje: 2007

 
 
Prostorsko kompozicijo Oddelka za šolanje psov sestavljajo tri cone: prva je dostopna, s parkirišči in vhodi v objekt, drugo cono predstavlja glavni objekt kot prevajalnik javnih in internih vplivov, tretja cona je cona pesjakov, obremenjena s hrupom in agresijo psov. Prostori, namenjeni vodnikom psov, inštruktorjem ter tečajnikom so v glavnem objektu, orientirani enostransko na javno - mirno stran. Vzdolž teh prostorov na interni strani poteka povezovalni hodnik, ki funkcionira kot filter hrupa, vzpostavlja pa vizualen stik z dogajanjem na dvoriščni strani. Glavni objekt z večkratnim lomom išče organski kontakt z naravnim okoljem, sosledje različnih strešnih naklonov odseva dinamiko prostora, varovanje polj in drevoredov. Pesjaki so predvideni kot nizka polja celic, z nizkimi ravnimi strehami funkcionirajo v krajini kot dvignjen parter, ki zmanjša prostorski vpliv glavnega objekta.
 
Objavljeno v: Urban Environment Design Magazine, (2010), Architecture file (2012)
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023
Fotografije Miran Kambič in Studio Kalamar