projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
MNZ - ODDELEK ZA ŠOLANJE SLUŽBENIH PSOV
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 3.300 m2
naročnik:
Ministrstvo za notranje zadeve RS
tip: javni objekt
status: izveden
leto izgradnje: 2007

 
 
Prostorsko kompozicijo Oddelka za šolanje psov sestavljajo tri cone: prva je dostopna, s parkirišči in vhodi v objekt, drugo cono predstavlja glavni objekt kot prevajalnik javnih in internih vplivov, tretja cona je cona pesjakov, obremenjena s hrupom in agresijo psov. Prostori, namenjeni vodnikom psov, inštruktorjem ter tečajnikom so v glavnem objektu, orientirani enostransko na javno - mirno stran. Vzdolž teh prostorov na interni strani poteka povezovalni hodnik, ki funkcionira kot filter hrupa, vzpostavlja pa vizualen stik z dogajanjem na dvoriščni strani. Glavni objekt z večkratnim lomom išče organski kontakt z naravnim okoljem, sosledje različnih strešnih naklonov odseva dinamiko prostora, varovanje polj in drevoredov. Pesjaki so predvideni kot nizka polja celic, z nizkimi ravnimi strehami funkcionirajo v krajini kot dvignjen parter, ki zmanjša prostorski vpliv glavnega objekta.
 
Objavljeno v: Urban Environment Design Magazine, (2010), Architecture file (2012)
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018
Fotografije
Miran Kambič in Studio Kalamar