projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
STANOVANJA NA PRULAH
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 4.400 m2
tip: stanovanjski
status: idejni
leto projekta: 2008

 

 

Kompozicija se naslanja na obstoječ urbani red štirih vogalov. Vogalni volumen povzema tlorisni in višinski gabarit po obstoječem objektu. Z zamikom mu v ozadju sledi volumen, ki nakazuje dialog z obstoječim večstanovanjskim objektom vzdolž Prijateljeve ulice. Med volumnoma vzpostavljamo dialog polnega in praznega, ki obstoječo urbano strukturo nagovarja skoraj samoumevno. Vogalni volumen z izrazito tektoniko igra v ansamblu ostalih treh vogalov križišča, medtem ko zaledni volumen z izrazitejšo ploskovno in globinsko členitvijo transparentne fasadne opne prostor nagovarja manj definitivno. Poigrava se s poudarjeno fleksibilnostjo tlorisa. Steklo fasade v spremenljivem horizontalnem ritmu členijo vertikalni in pravokotno na fasado postavljeni paneli - škatle, v katerih so spravljena z lesom obložena laminatna lamelna senčila, ki lahko tudi celo hišo odenejo v borovo obleko. Senčila se gibljejo horizontalno, z rotacijo posameznih lamel na fasadi nastane igra mehkega dialoga med zunaj in znotraj.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018