projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
STANOVANJSKI OBJEKT PREBOLD
 
 

lokacija: Prebold
površina: 4.600 m2
naročnik:
ART Posest d.o.o.
tip: stanovanjski objekt
status: izveden
leto izgradnje: 2007

 
 
Večstanovanjski objekt v Preboldu je umeščen na rob kraja v ruralnem okolju. Lega zemljišča narekuje izvedbo ene lamele objekta v smeri sever - jug, ki zagotavlja kvalitetne svetlobne in tudi vedutne pogoje. Dostop in zunanje parkirišče je urejeno na vzhodni strani, dolga zahodna fasada je orientirana na polja hmeja. Z lomom volumna v zgornjih etažah ustvarimo lahkotnejši in manj kubičen arhitekturni izraz, primernejši obstoječemu merilu v prostoru. Stanovanja so urejena okrog centralnega hodnika, manjša na vzhod, večja na zahod. V kletni etaži so urejena parkirna mesta in shrambe. Glede na ploskovnost fasad se odločamo za luskasto strukturo fasade, ki izvira iz forme tipičnega proizvoda cele doline - hmeljevega storža. Luskasto strukturo materializiramo z materialom, namenjenim kritju streh - vlaknocementnimi ploščami, katerih barvna kompozicija nagovarja zemeljskost okolja.
 
Objavljeno v: revija Hiše (2009), Architectural Facade Vol. 1 (2012), Architecture and Fashion (2012), Architecture file (2012)
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018
Fotografije
Miran Kambič in Studio Kalamar