preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
STANOVANJSKI OBJEKT PREBOLD
 
 

lokacija: Prebold
površina: 4.600 m2
naročnik:
ART Posest d.o.o.
tip: stanovanjski objekt
status: izveden
leto izgradnje: 2007

 
 
Večstanovanjski objekt v Preboldu je umeščen na rob kraja v ruralnem okolju. Lega zemljišča narekuje izvedbo ene lamele objekta v smeri sever - jug, ki zagotavlja kvalitetne svetlobne in tudi vedutne pogoje. Dostop in zunanje parkirišče je urejeno na vzhodni strani, dolga zahodna fasada je orientirana na polja hmeja. Z lomom volumna v zgornjih etažah ustvarimo lahkotnejši in manj kubičen arhitekturni izraz, primernejši obstoječemu merilu v prostoru. Stanovanja so urejena okrog centralnega hodnika, manjša na vzhod, večja na zahod. V kletni etaži so urejena parkirna mesta in shrambe. Glede na ploskovnost fasad se odločamo za luskasto strukturo fasade, ki izvira iz forme tipičnega proizvoda cele doline - hmeljevega storža. Luskasto strukturo materializiramo z materialom, namenjenim kritju streh - vlaknocementnimi ploščami, katerih barvna kompozicija nagovarja zemeljskost okolja.
 
Objavljeno v: revija Hiše (2009), Architectural Facade Vol. 1 (2012), Architecture and Fashion (2012), Architecture file (2012)
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023
Fotografije Miran Kambič in Studio Kalamar