projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
POSLOVNA HIŠA POŠTA SLOVENIJE
 
 

lokacija: Murska Sobota, Trg Zmage
površina: 3.000 m2
naročnik:
Pošta Slovenije d.d.
tip: poslovni objekt
status: izveden
leto izgradnje: 2001

 
 
Novogradnja in adaptacija objekta Pošte Slovenije na Trgu Zmage v Murski Soboti je zaključila ciklus, v okviru katerega smo pripravili projekte še za ureditev Mestne tržnice, Poslovnega centra MS in urbanih ambientov med njimi. Investicija Pošte Slovenije je v kompleksu kvantitativno najmanjša urbana poteza, vendar kvalitativno tako funkcionalno kot formalno močno presega svoj fizični obseg. V okviru novogradnje in adaptacije obstoječe Pošte smo Pošti zagotovili varno in prostorsko primerno manipulacijo dostave pošiljk z vsemi vozili, prostorsko in funkcionalno ločili poti in površine Pošte in Telekoma, uredili novo poštno poslovalnico in z novogradnjo Pošti zagotovili dodatne poslovne prostore. Novogradnja tlorisnih mer 10 x 14 m je vpeta med sosednja objekta in ob vertikalnem jedru nima nobene vmesne konstrukcije. V pritličju poštna poslovalnica združuje novogradnjo in obstoječ objekt, v štirih etažah novogradnje so urejene pisarne. Novogradnja predstavlja plombo med objektoma iz šestdesetih let z izrazito trdo vertikalno členitvijo. Fasado, vkleščeno med dva toga sistema, oblikujemo kot lebdenje horizontalnih stekel rahlega odklona v tonu. Stekla "šivajo" sosednja objekta in v objekt vnašajo vseprisotno horizontalnost Trga Zmage, mesta, ravnice.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018
Fotografije
Miran Kambič in Studio Kalamar