projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
PARKIRNA HIŠA IN STANOVANJA V PORTOROŽU
 
 

lokacija: Portorož
površina: 33.000 m2
naročnik: Intering holding d.o.o.
tip: mestna infrastruktura, stanovanjski
status: idejni
leto projekta: 2009

 
   
 

Valeta s strmo brežino ob križišču glavne prometnice proti Sečovljam s cesto proti Piranu ponuja izjemen programski in ambientalni potencial. Odlična lega se kaže tako v smislu dostopnosti kakor tudi izrednih pogledov na Piranski zaliv. Ob združenju obeh prednosti se programska shema nakazuje sama. Portorož se po eni strani sooča s problematiko pomanjkanja parkirnih mest, po drugi strani pa za razvoj bivalnih kapacitet ni več neomejene količine razpoložljivih zemljišč. Predlagani projekt naslavlja oboje. V zaledju projekta - v brežino se uredi parkirne kapacitete, prednja stran z izrednimi vedutami se sama ponuja za ureditev kvalitetnih stanovanjskih programov. Ob vhodu v objekt s spodnje strani se uredi tržna površina z javnim programom. V objektu se zagotovi 506 parkirnih mest in 63 bivalnih enot z zaprtimi površinami 80 m2 in 16 m2 lož.
Pred linijo garažnega krila postavimo linijo stanovanj s serijo klinastih tlorisov, ki z zamikom posameznih etaž ustvarjajo igro polnega in praznega volumna, kar z nastavki močnejše ozelenitve fasade zliva objekt s krajino. Kompozicija črpa navdih v dveh zgodovinskih vzorcih - bivanju v izsekani skali in v visečih vrtovih. S tem je zagotovljen visok nivo intime in kljub temu ohranjene odlične vedute na Piranski zaliv.

 
Objavljeno v: Architecture File (2012), Global Architecture Studio (2012)

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018