projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
POSLOVNA HIŠA SGP POMGRAD II
 
 

lokacija: Murska Sobota
površina: 1000 m2
naročnik:
SGP Pomgrad d.d.
tip: poslovni objekt
status: idejni
leto projekta: 2008

 
   
 
Poslovna hiša SGP Pomgrad, leta 2000 zgrajena na severozahodnem vogalu gradbenega kompleksa, prostor nagovarja s kompleksnim izrazom funkcije, konstrukcije in materialov. Povečava programa na lokaciji prinaša potrebo po povečavi fizičnih kapacitet objekta. Proporcijska analiza in dolžine komunikacij nakazujejo optimalno zasnovo z dodatnim objektom na južni strani, ki lahko koristi komunikacijske in sanitarne kapacitete obstoječega objekta. Tako se predvidi kompaktni volumen z etažno površino cca 200 m2, namenjen samo pisarniškemu programu. Glede na monofunkcionalnost novega in močno izraznost obstoječega objekta iščemo izziv v monumentalnem volumnu, ki naj opredeli beton kot material z velikim potencialom razvoja. Kompozicija nakazuje dinamiko razvoja, ki se v svojem izrazu dovolj oddalji od obstoječe stavbe, da lahko govorimo o avtonomni arhitekturi, ta s svojo zadržanostjo in abstraktnostjo ne vstopa v konflikt, ampak prej dialog. Pri tako abstraktni govorici se posebej posvečamo finim proporcem, odličnim finalnim obdelavam in seveda odlični konstrukciji: prednapenjanje v dveh konstrukcijskih smereh omogoča zasnovo brez podpor v notranjosti volumna. Konstrukcija se uredi s skeletom, ki mu na zunanji strani s točkovnimi pritrditvami togost nudi zunanja betonska opna.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018