projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
NUK II
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 17.950 m2
naročnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo /javni natečaj/
tip: javni
status: idejni
leto natečaja: 2012

 
 

Program stavbe Narodne in Univerzitetne knjižnice II sestavljajo štiri programske enote : knjižnica javnega pristopa, hranjenje gradiva v skladiščih, delovne enote - strokovne službe knjižnice ter arhelološka dediščina rimske Emone. Emona je pod nivojem terena, za osnovo volumske kompozicije vzamemo preostale tri programske sklope. Sklope uredimo v tri "krila" oziroma tri odprte knjige knjižnice. Delovne enote - najnižji volumen, orientiramo na severovzhod, na Trg francoske revolucije. Volumen se vživi v urbane determinante trga, po diagonali se s Plečnikovo stavbo pogovarja razločno, vendar tiho. Krilo knjižnice javnega pristopa ustvarja vogal Emonske in Zoisove ulice, kjer lovi ravnotežje med prometno dinamiko križišča Slovenska - Zoisova in urbano dinamiko Trga francoske revolucije. Krilo skladišč knjižnice se postavlja v ozadje urbanega utripa, pa vendar s svojim volumnom v ospredje percepcije tistega, ki se v Ljubljano pripelje po Barjanki. Vse tri volumne dvignemo nad Emono. Emona postane del Ljubljane in tudi del knjižnice, sprehod po Emoni postane del rutine. Na obeh virih dinamike - s strani Filozofske fakultete in s strani Trga francoske revolucije se volumen dvigne še bolj; visoki stebrišči ustvarjata jasno konotacijo vhoda. Dinamika volumnov sledi dinamiki okolja - krili skladišč in knjižnice prostega pristopa jasno nakazujeta spuščanje proti Ljubljanici, temu se pridruži krilo strokovnih služb, ki ta nagovor tudi s strešnim bralnim vrtom zaključi v urbani prostor Trga francoske revolucije in proti Plečnikovi NUK. Med volumni ustvarimo atrij, ki introvertira urbane energije v mir, potreben za študijsko delo, po obodu ga obkroža štirikrat ponovljen križni hodnik.
Ob povédni kompoziciji treh "knjig" oziroma "kril" pomeni ureditev tudi odločitev v zelo racionalno gradnjo in učinkovito obratovanje. Sklopi imajo vsak svoje konstrukcijske, funkcionalne in klimatske zahteve - s kompozicijo, ki vsakemu sklopu dodeli volumen, v katerem ni kompromisov med sistemi z različnimi zahtevami (funkcionalni, obtežbeni, klimatski pogoji). Volumni so po vertikali enaki, distribucija instalacijskih razvodov je optimalna, poti uporabnikov so najkrajše. Investicija je bila ocenjena na 34.000.000 €. V predlogu smo z racionalnostjo z viri z mislijo na stroške obratovanja odslikali sedanje stanje duha v svetu. Na natečaju pa je zmagala palača.

 
Objavljeno v: Global Architecture Studio (2012)

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018