projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
HOTEL MIVKA
 
 

lokacija: Lesce
površina: 15.900 m2
naročnik: Michaeler & Partner
/vabljeni natečaj/
tip: javni
status: idejni
leto natečaja: 2010

 

 

Enovita poteza - krilo s hotelskimi sobami se zvije v dinamiki terena in vzpostavi vizure vseh hotelskih sob v kvalitetne ambiente - na jug in zahod proti gorskim grebenom, na Triglav in blejski grad ter na vzhod v čarobno okolje jezera in gozda. Dvojno krilo na južni strani se razpre - med krakoma so urejene centralne vertikalne komunikacije. Glavno potezo se predvidi v petih etažah, s tem se potrebne kapacitete organizirajo v volumnu s skladnim proporcem dolžine in višine. Severno krilo se v poteku proti zahodu vzporedno s cesto spušča - spuščanje v smeri dostopa gosta nakazuje dinamiko terena in vzpostavi prijaznejši dialog s prihajajočim. Glavni volumen leži na dveh pravokotnih podstavkih, v katerih so v pritličju organizirani programi dobrega počutja, konferenčnega programa in gostinstva. Ob vstopu s ceste se do objekta odpre 200 m odprtega prostora, ki ga kanaliziramo z izdatno gozdno vegetacijo na južni polici, severnim krilom hotela samega in večjo vodno površino na ravnici, ki lahko pozimi funkcionira kot drsališče. Glavni volumen je v svojem poteku vertikalno členjen v ritmu konstrukcije sob - členjenje nas zavrti okrog objekta in razkrije vse njegove orientacije. Vertikalni pasovi v rahlem medsebojnem odklonu in s spremenljivo površinsko geometrijo fragmentirajo volumen - ena hiša postane serija lesenih hiš - merilo kompozicije se približa človeku.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018