projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
OSNOVNA ŠOLA LAVRICA
 
 

lokacija: Lavrica
površina: 3.400 m2
naročnik: Občina Škofljica

/vabljeni natečaj, 2. mesto/
tip: javni
status: idejni
leto natečaja: 2012

 
 
Izhajajoč iz zahtev naročnika, objekt sledi programski čistosti in racionalnosti v več nivojih: jasna opredelitev faznosti z zagotovitvijo faznosti izvedbe brez motenja šolskega procesa, racionalna zasnova kompozicije volumnov, v okviru katere so programi za vsako fazo urejeni v kompaktnih volumnih s primernimi orientacijami in etažnostjo P+1 do P+2. Kompaktnost zagotavlja nižje stroške temeljenja, nižje stroške izvedbe in tudi nižje stroške obratovanja objekta.
Kompozicija je sestavljena iz 4 volumnov, od katerih sta dva namenjena pouku, tretji skupnim prostorom, knjižnici in upravi, četrti volumen pa je telovadnica. Kompleks zastavljamo kot kubično kompozicijo, ki jo opazovalec intuitivno programsko zazna - hiša razlaga sama sebe. Fasadni sistem volumnov učilnic označujejo poudarjene horizontale okenskih odprtin, fasadni ritem komunikacijske lamele z izmenjavo polnih in steklenih površin spremlja smer gibanja v lameli.
Šola se na dostopno ulico navezuje na treh točkah. Glavna vhodna tržna ploščad je tlakovana, ozelenjena z večjim drevesom in zelenimi pasovi ob objektih in predstavlja primarno kontaktno urbano površino okolja s programom šole. Dostop do vhoda prve triade je urejen kot zaliv s parkirnimi mesti, kjer lahko starši otroke prvega triletja varno pripeljejo in pospremijo do vhoda v šolo. Posebej je urejen dostop na gospodarsko dvorišče, ki je vizualno zamejeno z višjo ozelenjeno ograjo. Na južni strani kompleksa urejamo zunanja športna igrišča s tekaško stezo.
Okrog objektov, tlakovanih površin in športnih igrišč se predvidi ozelenitev - na vzhodni strani kompleksa proti ulici z močnejšo drevesno, skoraj gozdno zasnovo, ki daje športnim igriščem nekaj zaslona proti ulici.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018