preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
ŠPORNA DVORANA V KOPRU
 
 

lokacija: Koper
površina: 5.300 m2
naročnik: Mestna občina Koper
/natečaj/
tip: šport
status: idejni
leto natečaja: 2011

 
Športno dvorano postavljamo v prostor na podstavek kot suveren volumen na presečišču večih programov in geometrij. Tlorisna velikost podstavka je tolikšna, da ob dani višini postane del krajine in ne več nujno objekt. Leseni podstavek predstavlja urbano pravilen gabarit, ki ga v višino potegnemo z gozdom jamborov, ki dajo kompoziciji trden okvir, v katerega vstavimo mehak volumen dvorane. Volumen avditorija združuje energijo vseh obiskovalcev dogodka. Zato je enovit, členitev ni. Pomembna je igra in ljudje, ki jo spremljajo. Mehkobo volumna dvorane spremlja spodnja ravnina konstrukcije strehe, v katero po paraboli v rastru postavimo sistem diskov - reflektorji zvoka, nosilci osvetlitve in nosilci ozvočenja.
 
 

Objavljeno v: Global Architecture Studio, (2012)

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023