preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
PODZEMNA PARKIRNA HIŠA KONGRESNI TRG V LJUBLJANI
 
 

/skupaj z arh. Judito Černič/
lokacija: Ljubljana
površina: 21.800 m2
naročnik: Mestna občina Ljubljana
tip: javni objekt
status: idejni
leto natečaja: 2000

 
 
Rešitev izkorišča naravni nagib Kongresnega trga, ki v eni dolžini znaša višinsko razliko cele etaže. Tako se vozilo v smeri proti Filharmoniji spušča, v nasprotni smeri se premika horizontalno in pri kužnem znamenju zapelje nazaj proti Filharmoniji, vendar že etažo nižje. Tako lahko obiskovalec išče parkirno mesto, ne da bi uporabljal rampe, ki za veliko ljudi pomenijo neželjeno izkušnjo. Abstrahirano gledano se v smeri navzdol vozi v spirali. Za dvig na površje in tudi za hiter spust v nižje etaže sta predvideni dvakrat po dve polovični rampi, kar odpravlja večino dvosmernega prometa in s tem dviguje nivo varne rabe garaže.

Projekt je na natečaju prejel prvo nagrado.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023