projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
KULTURNI CENTER AJDOVŠČINA
 
 

lokacija: Ajdovščina
površina: 2.000 m2
naročnik: Marc d.o.o.

tip: javni objekt
status: idejni
leto projekta: 2007

 
   
 
V obstoječo lupino monumentalnega volumna industrijske zgradbe, ki nagovarja dostopni trg, se vgradi sodoben kulturni center, ob njem se z ureditvijo urbanih površin zagotovi primerne ambiente med vodo in kulturo, med kulturo in mestom. Nova brv za pešce poveže kulturni center s knjižnico. V prvotni volumen iz 19. stoletja se umesti jedro kulturnega centra - prireditvena dvorana s cca 300 sedeži. Ob vhodu s tržne površine se uredi prostoren foyer, ki lahko funkcionira kot osrednji kulturni informacijski center ali razstavni prostor, v ozadju je kavarnica s teraso, orientirana proti reki. Vhod v dvorane je preko širokih stopnišč s strani vhoda ali v nivoju pritličja ob prvih vrstah sedežev v dvorani. Dvig zadnjih vrst avditorija zagotavlja primerno vidnost na oder in kvalitetno akustiko. Višina obstoječega objekta omogoča ureditev dodatne etaže nad avditorijem - terase, s katere se širijo pogledi dol na foyer in navzven. Funkcionira lahko kot mediateka, studio za študij lastne produkcije ali klubski prostor. Pozicioniranje odra na koti pritličja zagotovi neposredno manipulacijo s kulisami za na oder. Na severni strani odra se obstoječi zametek severnega krila obstoječega objekta transformira v celovito horizontalo, v kateri se uredi prostore glasbene šole. Materialna zasnova sledi obstoječim odnosom v prostoru - voda je bila nekoč v mlinu prisotna kot energent, to ostaja tudi v novi kompoziciji, le manifestacija njene prisotnosti je druga. Dvoranski volumen tako v obstoječem togem volumnu predstavlja dinamično kompozicijo, kapljico tekoče vode. Obstoječa lupina ohranja sedanji arhitekturni izraz - ometana v ometu naravne barve apnenca predstavlja okvir bolj efemernim formam dinamičnejšega barvnega spektra. Prizidan volumen foyerja s svojo lomljenostjo reflektira dinamiko vode, močnejša členjenost pa vzpostavlja primeren dialog dinamike in togosti - novega in starega.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018