projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
PROJEKT KAŠTEL PORTOROŽ
 
 

lokacija: Portorož
površina: 28.000 m2
/vabljeni natečaj, izbrani projekt/
tip: trgovski, poslovni, javni
status: idejni
leto projekta: 2012

 
 
 

Ob iskanju rešitve primerne navezave drugega projekta v zaledju Portoroža na glavno os in prostor obale smo prišli do spoznanja, da je ravno prostor neposredno ob glavni mestni osi najmanj urbano določen. V sedanjem stanju in urbanističnih dokumentih se kaže praznina ideje, kako na potencialno veliki površini urediti novo gravitacijsko jedro Portoroža. Z združitvijo parcel dveh lastnikov je nastala možnost ureditve novega/edinega javnega trga ob portoroški promenadi, na katerega navezujemo dva objekta, ki trgu dajeta programski in likovni okvir. Objekt ob promenadi naj bo reprezentančna trgovska palača z ekskluzivnimi poslovnimi oziroma stanovanjskimi površinami na vrhu stavbe. Drugi objekt je pomaknjen v globino, z javnim pritličjem se odpira na trg, v zgornjih etažah so lahko umeščeni poslovni, stanovanjski, hotelski ali celo kakšni drugi programi. Pod objektoma in trgom med njima se v eni kletni etaži uredi parkirna hiša s cca 300 parkirnimi mesti, kar bo izdatno razbremenilo parkirni pritisk na glavni promenadi. Z ureditvijo trga posegamo v globino urbanega tkiva proti severu in se približamo portoroškemu Avditoriju in bodoči garažni hiši Valeta, ki ju nova urbana poteza iz "daljnega zaledja" postavlja v središče Portoroža.

 
Objavljeno v: Global Architecture Studio (2012)

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018