preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
TURISTIČNO NASELJE KANEGRA
 
 

lokacija: Kanegra, Hrvaška
površina: 140.000 m2
naročnik: Sol Melia Hotels & Resorts
tip: hoteli
status: idejni
leto projekta: 2011

 
 
 

Zemljišče velikosti 28 hektarov se vije ob morski obali v dolžini 1,6 km, v globino pa kompleks nikjer ni širši od 300 m. Prostorsko ga lahko razdelimo na štiri segmente ob obali, ki jih na morski strani povezuje peti segment - linija plaže; ter šesti segment, ki štiri glavne segmente povezuje z zadnje strani. Koncept razvoja kompleksa mora omogočiti optimalno kompozicijo, ki bo sledila naravnim kvalitetam prostora. Močan element kompozicije sta relief terena in kvalitetna vegetacija, ki skupaj nakazujeta potenciale posameznih segmentov. Naravno je, da se v prvi, vzhodni segment podobno kot v obstoječi situaciji umesti serijo samostojnih apartmajskih objektov, ki lahko primerno sledijo nagibu terena in omogočajo ohranitev čim večjega števila dreves. Postavitev objektov na teren (višinske razlike med posameznimi vrstami) omogoča za vsak apartma ureditev vrta z izhodom iz dnevnega prostora, dostop do objekta v vsaki drugi vrsti ter "skrito" parkiranje pod nivojem vrta zgornje vrste objektov. Segmenti 2, 3 in 4 s horizontalno podlogo in visokim klifom v ozadju so idealni za umestitev višjih volumnov v ozadju ter kompozicijo trgov z javno ponudbo v orientaciji proti morju. Peti segment - plaže - poenotimo v eno potezo z različnimi pasovi v različnih širinah (plaža, boardwalk, travnate površine, sprehajališče z dvojnim drevoredom). Šesti segment predstavlja linijo dostopa za goste in osebje ter dostavo do segmentov 2, 3 in 4. Tu se uredi nova cesta, ob vsakem objektu pa piazza in dostop za avtomobile do parkirnih prostorov pod terenom.


 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023