projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
SOBOŠKO JEZERO
 
 

lokacija: Murska Sobota
površina:14.800 m2
naročnik: Intering Holding d.o.o.
tip: urbanizem
status: idejni
leto projekta: 2004

 
 
Južno polje pod Mursko Soboto postaja prostor novih dejavnosti. Avtocesta je veliko polje prerezala na dvoje in severnemu segmentu proti Soboti dodelila vlogo mnogih suburbanih področij z dobrimi komunikacijami. Prostor neposredno ob vpadnici med avtocesto in Soboto vzdolž ob Bakovski ceste je opredeljen v ureditvenem načrtu, ki je postavil glavne linije rabe in tudi zaščite prostora. Namenjen je programom rabe visoke frekvence - od trgovskih do proizvodnih in bo zelo hitro pozidan. Danes prostor močno determinira proizvodni kompleks SGP Pomgrad, ki že desetletja opravlja tudi izkop gramoz in s tem je nastajalo jezero - kamešnica. S časom je postalo jezero vedno pogostejši cilj Sobočancev. Rekreativni programi so se odvijali "divje", ob siceršnjem urejanju prostora pa se ponuja priložnost celostne rešitve obvodnih ureditev jezera.
Programsko shemo delimo v tri sklope :
- arheološki muzej
- adrenalinski park
- obvodne ureditve
 
ARHEOLOŠKI MUZEJ
 
 
lokacija: Murska Sobota
površina: 2.800 m2
leto projekta: 2003
 
 
Lokacija muzeja na južnem robu Soboškega jezera, ki ponuja primerno kombinacijo odmaknjenosti, stika z naravo in frekventnimi potmi bodočega sistema rekreacijskih ter ostalih prostočasnih programov. Kompozicija objektov bodočega arheološkega muzeja zaokroža obsežno dvorišče, do katerega obiskovalec pride po klančini, ki ga spušča z obstoječega nivoja terena na raven odkritja in predstavitve arheoloških najdb. Tako je že sam dostop del dramaturgije občutenja arheologije. Tloris sledi kompoziciji, ki se ravno v tem prostoru kot zemljanka manifestira že tisočletja. Torej objekt delno vkopan, zaokroženega tlorisa, ustreza definiciji zemljanke. Stene objektov so izdelane v povezavi z zemljo in njenimi glinenimi plastmi. Izvedba je predvidena v betonu, v katerega se vmeša zdrobljena opeka. Objekt je z zunanjih strani obdan z zemljo. Znanilec programa so elegantne črte svetlobnikov, ki s strehe lovijo svetlobo v razstavne in delovne prostore.
 
OBALNE UREDITVE
 
 
lokacija: Murska Sobota
površina: 25.800 m2
leto projekta: 2003
 
 
Obvodne ureditve so predvsem ureditve območja in reliefa za namen raznih iger, izgradnjo objektov z gostinskimi ter klubskimi prostori regatnega in deskarskega centra. Gre prvenstveno za primerne površine, na katerih se lahko organizirajo tudi prireditve s številčnejšim obiskom - turnirji v beach - volleyu, metanju frisbeeja in še kakšnim tekmovanjem, ki so povezana s poletjem in vodo. Močan element ureditev so širši pontoni, ki kot pomoli dajejo možnost obiskovalcu doživeti vodno gladino. Pomoli so tudi iztočnica za vodne športe - za čolne regatnega centra, za deskarje. Ob talnih ureditvah predvidevamo izvedbo serije objektov, v katerih si najdejo prostor posamezne dejavnosti. Zagotovo je to centralni objekt z upravo in gostinskim programom, ki predstavlja jedro zabavnih programov. V poletnih večerih lahko obalne ureditve gostujejo koncerte na prostem, diskoteko... Naslednji objekti so namenjeni skladiščenju čolnov in jadralnih desk, po vsej obali pa so lahko razporejeni paviljoni z raznoliko gostinsko ponudbo. Tipologijo objektov določamo v sledenju mehkih linij krajine.
 
ADRENALINSKI PARK
 
 
lokacija: Murska Sobota
površina: 3.300 m2
leto projekta: 2003
 
Adrenalinski park sestavljajo štirje vsebinski sklopi:
iniciative in igre;
nizki elementi;
srednji elementi;
visoki elementi
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018