preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
PALAČA ZAHODNA LJUBLJANSKA VRATA
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 35.000 m2
naročnik: Gruda Jurmes d.o.o.
/vabljeni natečaj/
tip: poslovni
status: idejni
leto natečaja: 2010

 
 

 

Kompozicijo zahodnih ljubljanskih vrat sestavljata dve krili poslovnega objekta. Južni stolp se z ostrim vogalom strmo pne nad prostor prometnega križanja. Prihajajočemu jasno pokaže smer gibanja proti centru mesta, dinamiko še poveča odklon dela vogalne fasade. Severno krilo je nižje, ustvari ozadje osnovnemu motivu, v kompoziciji se približuje dinamiki železniškega prometa. Obe krili sta orientirani v smeri proti zahodu in nakazujeta odprtost mesta. Poslovni programi so organizirani v dveh krilih s po 8 oz. 14 poslovnimi etažami, pritličje je namenjeno javnim programom in vhodni avli poslovnega kompleksa, kleti so namenjene parkiranju in tehniki. Različna dolžina kril zagotavlja raznolikost ponudbe površin poslovnih enot, globina kril omogoča vrsto različnih ureditev.
Panelni fasadni sistem dopolnjuje beli fiksni senčilni element, pritrjen na panel na štiri različne načine, kar zagotovi dinamičen učinek ploskovne fasade.
Krajinska ureditev ima na mikronivoju protektivno funkcijo pred vplivi prometa. Z dvema gričema in močno drevesno zasaditvijo ustvarjamo zeleno bariero, ki ob objektu ustvarja kvaliteten zunanji prostor.

 
Objavljeno v: Architecture file (2011)
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023