preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
OBALNE UREDITVE FORNAČE
 
 

/vabljeni natečaj/
lokacija: Piran
površina: 20.000 m2
naročnik: Biro Obala d.o.o.
tip: urbanizem
status: idejni
leto natečaja: 2010

 
 
 
Prostor med hotelom Bernardin in Dantejevo ulico ima ozko severno in južno ustje, kjer prehaja v druge ambiente, vmes pa med obstoječo zazidavo Fornač in morsko obalo dobi tudi zavidljivo širino do 60 metrov. Sedanji ambient ima lepo ločno izpeljavo zazidave, vendar rabo, ki ne izkorišča vseh potencialov. V ambiente, ki so poleti brez zaščite, za zagotovitev optimalnega urbanega učinka vpeljemo dve promenadi - SENČNO IN SONČNO. Z dvojnim platanovim drevoredom uredimo senčno promenado, ki ob obstoječi in bodoči robni zazidavi Fornač vzpostavi prijeten urbani ambient, ki neovirano funkcionira tudi v kopalni sezoni - ne bi bilo primerno, da se urbani tokovi usmerjajo čez plažne ambiente. Platane pozimi izgubijo listje in šibka zimska svetloba vseeno pride do objektov. Sončnna promenada ima v letni in zimski sezoni enako pojavnost, vendar različno funkcijo. Poleti je sončna promenada os kopalnih aktivnosti, pozimi se sem preusmeri velik del urbanih sprehajalcev. Obe promenadi se združita v ustje na severnem in južnem robu.
Vmesno polje med promenadama predstavlja sosledje trikotnih polj, ki jih povezuje mreža poti. Trikotna polja se uredi v rahlih naklonih, ki ustvarjajo medsebojne orientacije in napetost izpeljave poteze. V kopalni sezoni je osrednji del travnatih površin namenjen plažnim aktivnostim, izven kopalne sezone so to polja za sprehode, posedanja na klopcah, igre na travi. Severni del poteze namenimo ureditvi kvalitetnega otroškega igrišča. Na morsko stran se predvidi pontonske pomole, na katere se navezujejo ploščadi za različne namene. Med pomoli se obala oblikuje kot prodna plaža, ki služi varnemu in prijetnemu dostopu v vodo. Na južnem robu poteze se predvidi komunalne priveze.
Vrzeli obstoječe robne zazidave Fornač se zapolni. Možna sta dva objekta - pod cesto predvidimo hotel v sekvenci treh volumnov, pri morski biološki postaji pa poslovno stanovanjski objekt. Na lokaciji prehoda proti parkirni hiši se uredi kvaliteten tlakovan urbani ambient in kiparsko plastiko v neaktivnem vogalu. V severnem izteku območja obdelave si sledijo severni park, rondo, parkiranje za rezidente in objekt Morska zvezda - raziskovalni in izobraževalni center. Promenada sledi vsem programskim elementom in obiskovalca popelje proti centru Pirana.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023