preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
POSLOVNO PROIZVODNI OBJEKT DINOS
 
 
lokacija: Solkan
površina: 700 m2
naročnik: Dinos d.d.
tip: poslovno proizvodni objekt
status: izveden
leto izgradnje: 2004
 
     
 
Objekt stoji na robu cone, ki jo določa vrsta proizvodnih dejavnosti, nasproti linij stanovanjskih objektov: urbana realnost je šokantno divergentna. Za obstoječima drevoredom in kamnito ograjo nekoliko nazaj zamaknjeno postavljamo podolžno lebdečo lamelo, ki prepušča le malo pogledov na dogajanje na dvorišču. Nosilno konstrukcijo izpostavimo v zunanjo ravnino, za njo je zaščitna fasada kot zavesa, ki glede na funkcijo menja barvo in raven transparence; obenem ustvarja dialog repeticiji fasad nasproti objekta. Z dvigom lamele zagotavljamo pod njo linijo parkirnih mest za zaposlene. Za lamelo ustvarjamo "bazen", katerega vsebine si marsikdo ne želi spoznati. Dvorišče na južno stran omejimo z masivnim betonskim zidom, na zahod dopustimo odprtino za manipulacijo do industrijskega tira, na severni strani pa sosednji obstoječ objekt obložimo z debelimi jeklenimi ploščami. Del bazena je pokrit objekt, namenjen obdelavi kovin, s stenami iz litega betona ter lahko jekleno strešno konstrukcijo. Obširne konzolne nadstrešnice omogočajo delo na prostem v vsakem vremenu. Vsi vidni jekleni elementi na proizvodnem objektu in poslovni lameli so obdelani v rdeči oksidni barvi - rja je verjetno najbolj prisoten element na dvorišču, polnem zmečkanih avtomobilov, polomljenih turbin...
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023
Fotografije Miran Kambič in Stduio Kalamar