projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
POSLOVNI OBJEKT DIMIČEVA
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 10.500 m2
naročnik: Konstruktor d.d.

tip: poslovni objekt
status: izveden
leto izgradnje: 2009

 

 

 
Poslovna stavba tlorisno in volumsko zaokroža urbano kompozicijo ob Dimičevi, ki je bila nastavljena v osemdesetih letih prejšnjega stoletja s sosednjo poslovno stavbo. Objekt v pritličju in 6 (delno 7) etažah obsega površine, namenjene poslovnim dejavnostim. Tlorisna zasnova sledi misli o čimvečji prilagodljivosti, kar omogoča učinkovito tvorbo manjših in večjih delovnih enot. Etaže so proste konstrukcijskih in predelnih sten - predelitve si uredi končni uporabnik. V kletnih etažah se uredi parkiranje za osebna vozila ter tehnične prostore in skladišča. Fasadna opna odseva repeticijo modula ureditve poslovnih prostorov. Monofunkcionalnost programa rezultira kompakten volumen s ploskovnimi členitvami vertikal konstrukcije in fasadnih odprtin v isti ravnini.
 
Objavljeno v: Top One Architecture (2012)
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018
Fotografije
Miran Kambič in Studio Kalamar