projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
ŠPORTNI KOMPLEKS DOMŽALE
 
 

lokacija: Domžale
površina: 4.300 m2
tip: javni /šport
status: idejni
leto projekta: 2014

 
 

Športni kompleks na enem mestu združuje upravne funkcije, vzgojo in trening mladih talentov v vadbenih dvoranah, ter izobraževalni in razstavni program. Uredi se 4 zunanja igrišča, vadbeno dvorano, upravni objekt ter parkirne površine za uporabnike in obiskovalce. Prikazana zasnova umešča programe v športni park v Domžalah. Celotni kompleks obsega 9.425 m2. Prisotnost izraza v urbanem okolju se začne z ureditvijo serije zunanjih igrišč ob predvideni glavni dostopni cesti. Dinamika igre bo tako blizu ulice, blizu urbanega okolja, s katerim si bo kompleks izmenjeval utrip. Zunanja igrišča z dvoranskim objektom povezuje aleja, na zunanjo stran spuščajoča kot stopnice, ki funkcionirajo kot tribune za ogled dogajanja na igriščih, lahko pa tudi kar za posedanje v lepem ambientu. Na vzhodnem koncu aleje se ob upravni stavbi ter muzeju prostor razširi v manjši trg. Program predvideva 18 parkirnih mest ob dvorani, 4 parkirna mesta za avtobuse vzdolž tržne površine ter 9 parkirnih mest za potrebe uprave, ki so umeščena pod volumen muzeja. Za potrebe obiskovalcev je predvidena tudi uporaba obstoječih parkirnih mest v okviru celotnega športnega parka. UPRAVA: Objekt je postavljen ob zahodno stranico dvorane, vzdolž trga. V zgornjih dveh etažah se konzolno pne nad športno alejo. Dostopa sta urejena kot interni s parkirišča pod objektom muzeja in kot glavni dostop s trga. Na interni strani je urejen tudi dostop do tovornega dvigala, ki omogoča transport blaga v kletno skladišče. V pritličju se ob avli uredi pisarne za trenersko in sodniško organizacijo ter gostinski prostor, v prvem in drugem nadstropju se uredi pisarniške in konferenčne prostore. Kompozicija je linearna, sekundarni prostori so v zaledju, vse pisarne so orientirane na košarkaški trg. IZOBRAŽEVALNO RAZSTAVNI OBJEKT: konzolni volumen muzeja se navezuje na objekt uprave na južni strani, dostop je urejen preko glavne avle objekta uprave. Pod volumnom je organizirano parkiranje za upravo. Objekt je predviden z dvema konstrukcije prostima etažama, ki se jih lahko nameni za razstave, konferenčne dogodke, izobraževanja, novinarske konference… Objekt se opremi z vso potrebno medijsko tehniko, da je možno podpirati vse vrste dogodkov. VADBENA DVORANA: je umeščena v jugozvhodni del kompleksa, z dostopi z zunanjih igrišč preko aleje, ter z dostopi z ulice z južne strani. Uredi se tri igišča z možnostjo delitve, nanje se na južni strani vežejo skladiščni prostori za koše in rekvizite. Na severni strani se uredi 6 enot garderob za igralce, ter garderobe in kabinete za trenerje in sodnike. V nadstropju se nad garderobami uredi vadbene površine z možnostjo delitve in dve vrsti tribun za ogled treningov oziroma tekem. Objekt vadbenih dvoran je v pritličju ter nadstropju povezan z objektom uprave.

 

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018