preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
ŠPORTNI KOMPLEKS DOMŽALE
 
 

lokacija: Domžale
površina: 4.300 m2
tip: šport
status: idejni
leto projekta: 2014

 
 

Športni kompleks na enem mestu združuje upravne funkcije, vzgojo in trening mladih talentov v vadbenih dvoranah, ter izobraževalni in razstavni program. Uredi se 4 zunanja igrišča, vadbeno dvorano, upravni objekt ter parkirne površine za uporabnike in obiskovalce. Prikazana zasnova umešča programe v športni park v Domžalah. Celotni kompleks obsega 9.425 m2. Prisotnost izraza v urbanem okolju se začne z ureditvijo serije zunanjih igrišč ob predvideni glavni dostopni cesti. Dinamika igre bo tako blizu ulice, blizu urbanega okolja, s katerim si bo kompleks izmenjeval utrip. Zunanja igrišča z dvoranskim objektom povezuje aleja, na zunanjo stran spuščajoča kot stopnice, ki funkcionirajo kot tribune za ogled dogajanja na igriščih, lahko pa tudi kar za posedanje v lepem ambientu. Na vzhodnem koncu aleje se ob upravni stavbi ter muzeju prostor razširi v manjši trg. Program predvideva 18 parkirnih mest ob dvorani, 4 parkirna mesta za avtobuse vzdolž tržne površine ter 9 parkirnih mest za potrebe uprave, ki so umeščena pod volumen muzeja. Za potrebe obiskovalcev je predvidena tudi uporaba obstoječih parkirnih mest v okviru celotnega športnega parka. UPRAVA: Objekt je postavljen ob zahodno stranico dvorane, vzdolž trga. V zgornjih dveh etažah se konzolno pne nad športno alejo. Dostopa sta urejena kot interni s parkirišča pod objektom muzeja in kot glavni dostop s trga. Na interni strani je urejen tudi dostop do tovornega dvigala, ki omogoča transport blaga v kletno skladišče. V pritličju se ob avli uredi pisarne za trenersko in sodniško organizacijo ter gostinski prostor, v prvem in drugem nadstropju se uredi pisarniške in konferenčne prostore. Kompozicija je linearna, sekundarni prostori so v zaledju, vse pisarne so orientirane na košarkaški trg. IZOBRAŽEVALNO RAZSTAVNI OBJEKT: konzolni volumen muzeja se navezuje na objekt uprave na južni strani, dostop je urejen preko glavne avle objekta uprave. Pod volumnom je organizirano parkiranje za upravo. Objekt je predviden z dvema konstrukcije prostima etažama, ki se jih lahko nameni za razstave, konferenčne dogodke, izobraževanja, novinarske konference… Objekt se opremi z vso potrebno medijsko tehniko, da je možno podpirati vse vrste dogodkov. VADBENA DVORANA: je umeščena v jugozvhodni del kompleksa, z dostopi z zunanjih igrišč preko aleje, ter z dostopi z ulice z južne strani. Uredi se tri igišča z možnostjo delitve, nanje se na južni strani vežejo skladiščni prostori za koše in rekvizite. Na severni strani se uredi 6 enot garderob za igralce, ter garderobe in kabinete za trenerje in sodnike. V nadstropju se nad garderobami uredi vadbene površine z možnostjo delitve in dve vrsti tribun za ogled treningov oziroma tekem. Objekt vadbenih dvoran je v pritličju ter nadstropju povezan z objektom uprave.

 

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023