projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
PROGRAMIRAN RAZVOJ LETALIŠČA LJUBLJANA
 
 

lokacija: Brnik, Slovenija
površina: 100 ha
naročnik: Aerodrom Ljubljana d.d.
tip: urbanizem
status: idejni
leto projekta: 2009

 
 

Projekt Programiran razvoj letališča Ljubljana ob razvoju primarne dejavnosti letališča predvideva vzpostavitev regionalnega multimodalnega logističnega centra ter vzpostavitev optimalnih prometnih povezav z bližnjimi centri.
Glede na razvojne tendence se projekt deli na naslednje segmente:
- območje obstoječega in bodočega razširjenega terminala s spremljajočimi programi in razvojem vzporednih programov ter alternativnimi prometnimi povezavami,
- območje za razvoj hotelsko nakupovalnega, rekreativnega in poslovnega središča severozahodno od obstoječega kompleksa s terminalom in poslovnimi programi,
- območje obstoječe vzletno-pristajalne steze s spremljajočimi programi,
- območje za razvoj poslovnih, logističnih, hotelskih in proizvodnih dejavnosti vzhodno od obstoječih programov na severni strani vzletno - pristajalne steze,
- območje za razvoj športnorekreativnih programov vzhodno od letališča,
- območje za razvoj programov MORS na vzhodni strani južno od letalske steze,
- območje za razvoj multimodalnega kompleksa med vzletno stezo in avtocesto ter območje prometne infrastrukture, na katero se navezuje letališče.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018