preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
PROGRAMIRAN RAZVOJ LETALIŠČA LJUBLJANA
 
 

lokacija: Brnik, Slovenija
površina: 100 ha
naročnik: Aerodrom Ljubljana d.d.
tip: urbanizem
status: idejni
leto projekta: 2009

 
 

Projekt Programiran razvoj letališča Ljubljana ob razvoju primarne dejavnosti letališča predvideva vzpostavitev regionalnega multimodalnega logističnega centra ter vzpostavitev optimalnih prometnih povezav z bližnjimi centri.
Glede na razvojne tendence se projekt deli na naslednje segmente:
- območje obstoječega in bodočega razširjenega terminala s spremljajočimi programi in razvojem vzporednih programov ter alternativnimi prometnimi povezavami,
- območje za razvoj hotelsko nakupovalnega, rekreativnega in poslovnega središča severozahodno od obstoječega kompleksa s terminalom in poslovnimi programi,
- območje obstoječe vzletno-pristajalne steze s spremljajočimi programi,
- območje za razvoj poslovnih, logističnih, hotelskih in proizvodnih dejavnosti vzhodno od obstoječih programov na severni strani vzletno - pristajalne steze,
- območje za razvoj športnorekreativnih programov vzhodno od letališča,
- območje za razvoj programov MORS na vzhodni strani južno od letalske steze,
- območje za razvoj multimodalnega kompleksa med vzletno stezo in avtocesto ter območje prometne infrastrukture, na katero se navezuje letališče.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023