projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
POSLOVNA STAVBA AMIS
 
 

lokacija: Maribor
površina: 1.400 m2
naročnik: Medinet d.o.o., Maribor
tip: poslovni
status: idejni
leto projekta: 2004

 
 
 

Obstoječi kompleks stoji v zelenju ob mestni vpadnici v Maribor. Glede na programska izhodišča je potrebno s projektom zagotoviti 4000 m2 novih poslovnih površin ter parkiranje za 160 vozil, vse v fiksnem finančnem okviru ter brez motenj delovnega procesa. Projekt rešuje problematiko parkirnih mest s postavitvijo nadzemne parkirne hiše na mestu obstoječe parkirne ploščadi, v gabaritih sosednjega objekta. Prefabricirano AB konstrukcijo pokrivajo prosojne srebne fasadne plošče kot minimalna zaščita. Poslovni objekt se nadzida z dvemi etažami fleksibilnega tlorisa in mehko geometrijo ovoja. Volumen, širši od gabarita obstoječe stavbe, podpirajo zunanje poševne noge, ki obenem služijo zavetrovanju objekta. Ob prenovi se uredi tudi nov dostop v objekt: klančina panoramskega hodnika vodi iz garažne hiše preko sosednje stavbe do nove recepcije v 4. nadstropju objekta.


 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2018